HTC ra bản cập nhật 1.17.707.9
Ngày Đăng: 17/12/2014 14:11:13
HTC vừa tung ra bản cập nhật cho máy Desire EYE với phiên bản cập nhật: 1.17.707.9 dung lượng 128.3MB Trong bản cập nhật này chủ yếu cải tiến cho hệ thống.
HTC vừa tung ra bản cập nhật cho máy Desire EYE với phiên bản cập nhật: 1.17.707.9 dung lượng 128.3MB

Trong bản cập nhật này chủ yếu cải tiến cho hệ thống.

Để kiểm tra và cập nhật vào menu Cài đặt -> Thông tin -> cập nhật phần mềm

 


Các bài viết liên quan

Liên Kết
Get it on Google Play
Dowload on the apple store